Shortcuts
Biblioteca Centrale Salesiana . Default .
PageMenu- Main Menu-
Page content

Browse Shelf

- Dziela egzegetyczne : komentarz do listów do Efezjan, do Galatów i di Filipian / Marius Victorinus, Caius, c. 275-c. 363 Dziela egzegetyczne : komentarz do listów do Efezjan, do Galatów i di Filipian /70.11-C-22(13) 1 -
Title: Dziela egzegetyczne : komentarz do listów do Efezjan, do Galatów i di Filipian /
Author: Marius Victorinus, Caius, c. 275-c. 363
Year: 1999
Collections: Seminario di Latinitas.
Available at: Piano 3 Seminari.
- Homilie o Księgach Izajasza i Ezechiela / Origenes, 184-253 Homilie o Księgach Izajasza i Ezechiela /70.11-C-22(16) 2 -
Title: Homilie o Księgach Izajasza i Ezechiela /
Author: Origenes, 184-253
Year: 2000
Collections: Seminario di Latinitas.
Available at: Piano 3 Seminari.
- Demonologia w nauce Ojców Kościoła / Demonologia w nauce Ojców Kościoła /70.11-C-22(17) 3 -
Title: Demonologia w nauce Ojców Kościoła /
Author:
Year: 2000
Collections: Seminario di Latinitas.
Available at: Piano 3 Seminari.
- Listy do Serapiona / Athanasius, s., vesc. d'Alessandria, 295c.-373 Listy do Serapiona /70.11-C-22(2) 4 -
Title: Listy do Serapiona /
Author: Athanasius, s., vesc. d'Alessandria, 295c.-373
Year: 1996
Collections: Seminario di Latinitas.
Available at: Piano 3 Seminari Not for Loan.
- Obrona Orygenesa / O sfalszowaniu pism Orygenesa / Rufin z Akwilei ; tlumaczenie, wstep i opracowanie Stanislaw Kalinowski Pamphilus Caesariensis, s., m. 309 70.11-C-22(3) 5 -
Title: Obrona Orygenesa / O sfalszowaniu pism Orygenesa / Rufin z Akwilei ; tlumaczenie, wstep i opracowanie Stanislaw Kalinowski
Author: Pamphilus Caesariensis, s., m. 309
Year: 1996
Collections: Seminario di Latinitas.
Available at: Piano 3 Seminari.
- O stworzeniu czlłowieka / Gregorius Nyssenus, s., 335c.-394c O stworzeniu czlłowieka /70.11-C-22(39) 6 -
Title: O stworzeniu czlłowieka /
Author: Gregorius Nyssenus, s., 335c.-394c
Year: 2006
Collections: Seminario di Latinitas.
Available at: Piano 3 Seminari.
- Trójca Swieta ; Przeciw Prakseaszowi / 70.11-C-22(4) 7 -
Title: Trójca Swieta ; Przeciw Prakseaszowi /
Author:
Year: 1997
Collections: Seminario di Latinitas.
Available at: Piano 3 Seminari.
- Komentarz do listu sw. Pawla Apostola do Rzymian / Theodoretus, vesc. di Ciro, c.393-458 Komentarz do listu sw. Pawla Apostola do Rzymian /70.11-C-22(5) 8 -
Title: Komentarz do listu sw. Pawla Apostola do Rzymian /
Author: Theodoretus, vesc. di Ciro, c.393-458
Year: 1997
Collections: Seminario di Latinitas.
Available at: Piano 3 Seminari.
- Komentarz do I i II listu do Koryntian / Theodoretus, vesc. di Ciro, c.393-458 Komentarz do I i II listu do Koryntian /70.11-C-22(9) 9 -
Title: Komentarz do I i II listu do Koryntian /
Author: Theodoretus, vesc. di Ciro, c.393-458
Year: 1998
Collections: Seminario di Latinitas.
Available at: Piano 3 Seminari.
- Opere / Ambrosius, s., vesc. di Milano, 339c.-397 SL-23-C-7(10) 10 -
Title: Opere /
Author: Ambrosius, s., vesc. di Milano, 339c.-397
Year: 1969
Collections: Religioni e mitologia, Seminario Spiritualità, Seminario di Latinitas.
Available at: Sala lettura 1 piano, Piano 3 Seminari.
Quick Search